.

Vélemények:

"Nagyon köszönöm a szabályzatot!! Nagyon jónak érthetőnek és kezelhetőnek tartom! :) Már kész is vagyok vele, már csak nyomtatás stb.. Ez egyedül nem sikerült volna! :) Ügyes!!"

Pénzmosási szabályzat minta

Könyvviteli szolgáltatást végzőknek

Ellenőrzéskor be kell mutatni a használatát!

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható.

A Pénzmosási szabályzat minta könyvelőknek ára: Árlista

A megrendelőlaphoz >>>

Ha a megrendelést követően nem kapod meg az automatikusan küldendő visszaigazolást, úgy gondoskodj róla, hogy a cegirany@cegiranytu.hu e-mail címről érkező levelek fogadását az internet elérési rendszered (levelező; szerver) ne akadályozza. Amennyiben ezt saját magad nem tudod megoldani, úgy kérj meg egy hozzáértőt a környezetedből!

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

A megrendelési űrlaphoz >>>

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


A cegiranytu.hu számos szabadon lekérhető, illetve kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

Használd a központi megrendelő oldalunkat, ha rendelni szeretnél: Központi megrendelő >>>

Ugyancsak ott olvashatod felhasználási feltételeinket is.

Ha kérdezni szeretnél, akkor írj nekünk: jlenkei@gmail.com

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!

További információk a termékről

Tartalma:

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

Az üzleti kapcsolat létesítésekor

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt

Az üzleti kapcsolat megszűnésekor

Az ügyfél-átvilágítás

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség

Ügyfél-átvilágítási intézkedések

Ügyfél-átvilágítás során felvett adatok ellenőrzése, kétség alapjául szolgáló adatok tények körülmények

Egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményének elfogadása

Ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák foglalkoztatottak részére

Ügyfél-átvilágítás szolgáltatónál alkalmazott belső eljárási rendje

Belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere

Bejelentés, belső eljárási rend

A. Kijelölt személy adatai (Pmt. és Kit. Szerint)

B. A kijelölt személy részére történő adattovábbítás belső eljárási rendje

C. Pmt., Kit. szerinti bejelentés megtétele

D. Titokvédelmi rendelkezések

Ügylet felfüggesztése

Adatok kezelése, megőrzése

Foglalkoztatottak védelmére, képzésére vonatkozó előírások

Belső ellenőrző és információs rendszer

A. Kijelölt vezető adatai, hatáskörének meghatározása

B. Pmt. szerinti feladatok végrehajtásának ellenőrzése

C. Kit. szerinti feladatok végrehajtásának ellenőrzése

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében üzemeltetett szűrő-monitoring rendszer típusa, működése, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárásrendje

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

Mellékletek:

N Y I L A T K O Z A T

(Ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e)

BEJELENTÉS A KIJELÖLT SZEMÉLY RÉSZÉRE

a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatról, tényről, körülményről

OKTATÁSI TEMATIKA

Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményei, auditálásának módja, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtása

Egyéni kockázat-értékelési adatlap

Kockázat-értékelési kimutatás

Szűrő-monitoring dokumentálás

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Az egyik legdrágább kincsünk az idő! Nem mindegy, hogy „szerszámok” nélkül állunk neki egy számítást elvégezni, vagy igénybe veszünk előre jól átgondolt és kidolgozott segéd eszközöket, amelyek a törvény által előírt feltételek szerint elvégzik helyettünk a munka oroszlán részét.

A cegiranytu.hu által kifejlesztett segédlet beépített képletekkel és magyarázatokkal kínál megoldást a feladat elvégzéséhez.

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz, ha nincs PayPal fiókod, akkor használd majd a "Check Out as a Guest" linket a megnyíló ablakban!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) az Árlista elején a szükséges adatok a rendelkezésedre állnak.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár

Tájékoztató - A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a kijelölt személy adatairól szóló tájékoztatása >>>

1. § (1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra; Szabályzat minta >>>

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h)

- könyvviteli (könyvelői),

- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; Szabályzat minta >>>

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; Szabályzat minta >>>

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató).

A megrendelőlaphoz >>>

Vissza az elejére >>>

Görgesd a terméklistát!
oldal térkép